Kontakt

Úvod Kontakt

Spoločnosť FOR-YOU-PLUS s.r.o.
Sídlo

Estónska 48

821 06 Bratislava


IČO


50206214

DIČ

2120238835

IČ DPH NIE SME PLATCOVIA DPH


Telefón

+421 903 651 290

E-mail

info@hrobsk.sk

E-schop

www.hrobsk.sk


Registrácia

Obchodný register Okresného súdu BA I, oddiel Sro, vložka č. 109961/B

IBAN SK60 8330 0000 0027 0099 7672

 

Kontaktný formulár

znakov do konca.
antiSpam [nový kód]
Copyright 2016 - 2019 © upratovanie, starostlivosť a údžba hrobu v Bratislave a okolí