Jednorazová intenzívna starostlivosť - dvojhrob

Jednorazová intenzívna starostlivosť - dvojhrob

Jednorazová  intenzívna starostlivosť  je službou zameranou na intenzívne vyčistenie neudržiavaného hrobu, v závislosti od druhu hrobu (zakrytý/nezakrytý/nový), ročného obdobia a poveternostných podmienok a obsahuje :

 

základnú starostlivosť :

 

 • odstránenie suchých kvetov a zoschnutej zelene
 • odstránenie nečistôt 
 • vyplenie od buriny vo vegetačnom období
 • skyprenie zeminy alebo pokosenie trávnika a odstránenie pokosenej trávy vo vegetačnom období
 • zaliatie kvetín a zelene vo vegetačnom období
 • čistenie váz a predmetov na hrobe
 • výmena vody pre kvetinovú výzdobu vo vázach vo vegetačnom období
 • pozametanie a umytie pomníka
 • po pohrebe vytriedenie kvetinovej dekorácie, odpratanie nepoužiteľnej (zvädnutej, poškodenej) kvetinovej dekorácie, dekorovanie hrobového miesta zostávajúcou použiteľnou kvetinovou výzdobou
 • úprava chodníka okolo hrobu a priestoru za hrobom
 • odstránenie zatečeného vosku
 • zbavenie plesní a machu z kameňa
 • odstránenie náletových drevín, machu a lišajníkov
 • ošetrenie náhrobku špeciálnym prostriedkom na kameň

zapálenie sviečky v kahanci - ZADARMO
zaslanie fotodokumentácie po realizácii elektronicky

 
105,- €
Do košíka
Copyright 2016 - 2019 © upratovanie, starostlivosť a údžba hrobu v Bratislave a okolí