Polročný balík Mini - nezakrytý detský, urnový hrob

Polročný balík Mini - nezakrytý detský, urnový hrob

Počas jedného polroka, v závislosti od  ročného obdobia a poveternostných podmienok, zabezpečíme :

 

základnú starostlivosť 1 x v každom mesiaci, t.j. 6 x za polrok

  • odstránenie suchých kvetov a zoschnutej zelene
  • odstránenie nečistôt 
  • vyplenie od buriny vo vegetačnom období
  • skyprenie zeminy alebo pokosenie trávnika a odstránenie pokosenej trávy vo vegetačnom období
  • zaliatie kvetín a zelene vo vegetačnom období
  • čistenie váz a predmetov na hrobe
  • výmena vody pre kvetinovú výzdobu vo vázach vo vegetačnom období
  • pozametanie a umytie pomníka
  • po pohrebe vytriedenie kvetinovej dekorácie, odpratanie nepoužiteľnej (zvädnutej, poškodenej) kvetinovej dekorácie, dekorovanie hrobového miesta zostávajúcou použiteľnou kvetinovou výzdobou

zaslanie fotodokumentácie po realizácii elektronicky


kvetinovú výzdobu 1 x za polrok
zapálenie sviečky v kahanci 1 x každom mesiaci , t.j. 6 x za polrok

 

PRIEMERNÁ CENA ZA 1 MESIAC = 23,33 €


Ak si vyberiete túto službu, informácie o hrobovom mieste nezabudnite vyplniť vo formulári "Dodanie slružby" umiestnenom na hlavnom paneli. Vo formulári môžete uviesť aj názvy kvetinovej výzdoby, ktoré môžete vyberať z našej ponuky (súčet ceny kvetov = cena kvetinovej výzdoby balíka). Kvetinovú výzdobu vkladáte do košíka iba v prípade, že si želáte kvetinovú výzdobu nad rámec "balíka". Ak preferujete iné kvetiny alebo zeleň, napíšte nám ich názvy v tomto formulári. Budeme sa snažiť vyhovieť Vám. 

 

 
185,- €140,- €
Do košíka

Polročný balík Mini - nezakrytý detský, urnový hrob

CENNÍK – MINI – ½ ročná starostlivosť
CENOVÁ KALKULÁCIA NAŠA CENA
Položka Počet Jedn.cena Cena spolu
Základná úprava hrobu 6 20,00 € 120,00 € 120 €
Kvetinová výzdoba alebo výsadba 1 20,00 € 20,00 € 20 €
Zapálenie sviečky v kahanci 6 1,50 € 9,00 € ZADARMO
Doprava paušál 6 6,00 € 36,00 € ZADARMO
Cena za 1/2 rok 185,00 € 140,00 €

 

Copyright 2016 - 2019 © upratovanie, starostlivosť a údžba hrobu v Bratislave a okolí