Polročný balík MINI - nezakrytý jednohrob

Polročný balík MINI - nezakrytý jednohrob

Počas jedného polroka, v závislosti  ročného obdobia a poveternostných podmienok, zabezpečíme :

 

základnú starostlivosť 1 x v každom mesiaci, t.j. 6 x za polrok

  • odstránenie suchých kvetov a zoschnutej zelene
  • odstránenie nečistôt 
  • vyplenie od buriny vo vegetačnom období
  • skyprenie zeminy alebo pokosenie trávnika a odstránenie pokosenej trávy vo vegetačnom období
  • zaliatie kvetín a zelene vo vegetačnom období
  • čistenie váz a predmetov na hrobe
  • výmena vody pre kvetinovú výzdobu vo vázach vo vegetačnom období
  • pozametanie a umytie pomníka
  • po pohrebe vytriedenie kvetinovej dekorácie, odpratanie nepoužiteľnej (zvädnutej, poškodenej) kvetinovej dekorácie, dekorovanie hrobového miesta zostávajúcou použiteľnou kvetinovou výzdobou

kvetinovú výzdobu 2 x za polrok - práca alebo hnojenie

zapálenie sviečky v kahanci 1 x každom mesiaci , t.j. 6 x za polrok

zaslanie fotodokumentácie po realizácii elektronicky (stav pred a po úprave)

 

PRIEMERNÁ CENA ZA 1 MESIAC = 30 €Ak si vyberiete túto službu, informácie o hrobovom mieste nezabudnite vyplniť vo formulári "Dodanie slružby" umiestnenom na hlavnom paneli. Vo formulári môžete uviesť aj názvy kvetinovej výzdoby, ktoré môžete vyberať z našej ponuky (súčet ceny kvetov = cena kvetinovej výzdoby balíka). Kvetinovú výzdobu vkladáte do košíka iba v prípade, že si želáte kvetinovú výzdobu nad rámec "balíka". Ak preferujete iné kvetiny alebo zeleň, napíšte nám ich názvy v tomto formulári. Budeme sa snažiť vyhovieť Vám. 

 
225,- €180,- €
Do košíka

Polročný balík MINI - nezakrytý jednohrob

CENNÍK – MINI – ½ ročná starostlivosť
CENOVÁ KALKULÁCIA NAŠA CENA
Položka Počet Jedn.cena Cena spolu
Základná úprava hrobu 6 25,00 € 150,00 € 150 €
Doprava 6 6,00 € 36,00 € iba za 6 €
Zapálenie sviečky v kahanci 6 1,50 € 9,00 € ZADARMO
Kvetinová výzodoba - práca alebo hnojenie 2 15,00 € 30,00 € ZADARMO
Cena za 1/2 rok 225,00 € 180,00 €

 

Copyright 2016 - 2019 © upratovanie, starostlivosť a údžba hrobu v Bratislave a okolí